دانلود رایگان فیلم آموزش تنظیم اسناد در دفترخانه

دانلود رایگان فیلم آموزش تنظیم اسناد در دفترخانه

دانلود رایگان فیلم آموزش تنظیم اسناد در دفترخانه

1 ماه پیش / 9

اسماعیل وفایی سردفتر دفترخانه 1152 تهران در این فیلم به بیان 10 نکته مهم در تنظیم اسناد رسمی پرداخته است که علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت رسمی دفترخانه 1152 تهران فیلم کامل ویدیوی فوق (30 دقیقه ) را بطور رایگان دانلود نمایند. daftarkhane.com