ویدیو مبارزه با اولین باس فایت Marvel's Spider-Man: Miles Morales منتشر شد

ویدیو مبارزه با اولین باس فایت Marvel's Spider-Man: Miles Morales منتشر شد

ویدیو مبارزه با اولین باس فایت Marvel's Spider-Man: Miles Morales منتشر شد

1 ماه پیش / 8

سایت گیم اینفورمر ویدیو تازهای از بازی Marvel's Spider-Man: Miles Morales منتشر کرده که در آن شاهد مبارزه مایلز با اولین باس فایت بازی هستیم. یکی از مشکلات نسخه پلی استیشن 4 آسان بودن مبارزه با باسفایتها بود و طبق گفته سازندگان بازی در اینسامنیاک گیمز قرار است که باسفایتهای متنوع و چالشبرانگیز زیادی به این بازی اضافه شوند.