زوایای پنهان ترور دکتر محسن فخری زاده!

زوایای پنهان ترور دکتر محسن فخری زاده!

زوایای پنهان ترور دکتر محسن فخری زاده!

15 روز پیش / 3

زوایای پنهان ترور دکتر محسن فخری زاده؛ ترور این دانشمند درست چند روز قبل از اینکه واکسن کرونا را به مرحله آزمایش انسانی برساند! روایتی شنیده نشده و متفاوت برادران و خواهر این دانشمند از نحوه ترور شهید فخری زاده! در این گفتگو زوایای زیبایی از زندگی این شهید ایرانگرای اسلام طلب را مشاهده فرمائید!