سفر با موتور سیکلت قسمت ششم- ترکمن صحرا

سفر با موتور سیکلت قسمت ششم- ترکمن صحرا

سفر با موتور سیکلت قسمت ششم- ترکمن صحرا

21 روز پیش / 11

توی این قسمت از ویلاگ سفر با موتور سیکلت سراغ غذای محلی ترکمنی رو میگیریم،از هنر فرش بافی ترکمنی. دیدن میکنیم و گشتی در بازار سنتی گنبد میزنیم