استوری | کاری کنید همه از منافع اینترنت استفاده کنند

استوری | کاری کنید همه از منافع اینترنت استفاده کنند

استوری | کاری کنید همه از منافع اینترنت استفاده کنند

15 روز پیش / 3

رهبر انقلاب: کاری کنید که از منافع و سودها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترنت را افزایش هم بدهید امّا در آن چیزهایی که به ضرر کشور شما، جوان شما و افکار عمومی شما نیست.