کلیپ تبریک میلاد امام زمان و نیمه شعبان

کلیپ تبریک میلاد امام زمان و نیمه شعبان

کلیپ تبریک میلاد امام زمان و نیمه شعبان

24 روز پیش / 5

همه مسلمانان به ظهور مهدی موعود که قائم آل محمد و منجی عالم بشریت است اعتقاد دارند و این اعتقادمشترک در میان شیعه و سنّی به روایات معتبر از پیامبر (ص) باز می گردد که پیامبر (ص) بارها ظهور منجی را از سلاله خود در آخرالزمان بشارت داده است ، اما در میان مسلمانان تنها شیعه دوازده امامی است که ایمان دارد مهدی موعود امام دوازدهم و فرزند امام حسن عسکری است که در نیمه شعبان سال 255 به دنیا آمده و به امر خدا به صورت ناشناس در میان ما زندگی می کند و هدایت پنهانی جامعه مؤمنان را به عهده دارد تا زمانی که امر خداوند فرا می رسد و او نقش امامت خود را برای هدایت جامعه بشری آشکار می کند ... به زودی ان شاءالله ...