عکس تیرباری که شهید فخری زاده را ترور کرد / پسر شهید فاش کرد

عکس تیرباری که شهید فخری زاده را ترور کرد / پسر شهید فاش کرد

عکس تیرباری که شهید فخری زاده را ترور کرد / پسر شهید فاش کرد

1 ماه پیش / 25

عکس سلاح نصب شده بر روی خودروی منفجر شده در عملیات ترور شهید فخری زاده منتشر شد. محمدمهدی همت، فرزند شهید همت تصویر برش خورده از سلاح نصب شده بر روی خودروی منفجر شده در عملیات ترور شهید فخری‌زاده را منتشر کرد.