زامبی ها در یزد | اسلوموشن گوپرو 8

زامبی ها در یزد | اسلوموشن گوپرو 8

زامبی ها در یزد | اسلوموشن گوپرو 8

11 روز پیش / 1

عاشق اسلوموشن گوپرو 8 شدم ، 240 فریم در ثانیه !