آیتم بیست و نهم: چهل چراغ - ظهور فناوری نانو

آیتم بیست و نهم: چهل چراغ - ظهور فناوری نانو

آیتم بیست و نهم: چهل چراغ - ظهور فناوری نانو

7 ماه پیش / 11

چهل چراغ - ظهور فناوری نانو به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی