Repeated Pregnancy Loss

Repeated Pregnancy Loss

Repeated Pregnancy Loss

22 روز پیش / 6

روشن است که سقط مکرر یکی از مشکلات پیچیده و چند وجهی زنان در دنیا است. آیا «شرایط»، در بررسی و درمان آن تاثیر می‌گذارد؟