مستند: طالبان و داعش از درون

مستند: طالبان و داعش از درون

مستند: طالبان و داعش از درون

1 ماه پیش / 15

این روزها با مذاکرات صلحی که میان طالبان و دولت افغانستان در جریان است، نام طالبان بیشتر به گوش میخورد. افغانستان اما چند سالی است درگیر پدیده ای به اسم داعش هم هست.نجیب الله قریشی، مستندساز معروف افغان که 20 سال است روی پدیده طالبان کار میکند و مستندی نیز درباره داعش در افغانستان ساخته است، این بار سعی میکند به درون این گروه ها رفته و روایتی بی واسطه از داعش و طالبان در افغانستان ارائه دهد. او همچنین به مذاکرات صلح و رویکردی که طالبان و داعش به آن دارند نیز پرداخته است.این مستند توسط شبکه PBS تولید شده و پایگاه اینترنتی شعوبا آن را ترجمه و زیرنویس کرده است.