تازه های احیا نوزاد 2020 - قسمت 2

تازه های احیا نوزاد 2020 - قسمت 2

تازه های احیا نوزاد 2020 - قسمت 2

1 ماه پیش / 9

سرکار خانم دکتر علیزاده ادامه تازه های احیا 2020 را ارائه می کنند.