بارسلونا - وایادولید || هفته ۲۹ لالیگا || ناامیدی هرگز

بارسلونا - وایادولید || هفته ۲۹ لالیگا || ناامیدی هرگز

بارسلونا - وایادولید || هفته ۲۹ لالیگا || ناامیدی هرگز

16 روز پیش / 2

تک گل بازی بارسلونا و وایادولید از هفته ۲۹ لالیگا