ارتودنسی جلو بودن فک پایین بدون جراحی فک | دکتر داودیان

ارتودنسی جلو بودن فک پایین بدون جراحی فک | دکتر داودیان

ارتودنسی جلو بودن فک پایین بدون جراحی فک | دکتر داودیان

18 روز پیش / 7

لذت دیدن بیماران ارتودنسی خوب قدیمی درمان این کیس که ناهنجاری جلو بودن فک پایین و نامرتبی محسوس دندانی داشت بدون‌جراحی فک و بدون‌کشیدن‌دندان به کمک سیستم دیمون و مینی اسکرو در قوس پایین طی دو سال از ساعت ۸۸ تا ۹۰ انجام شد dr-davoudian.com