آموزش اسلایم بدون بوراکس با الوئه ورا

آموزش اسلایم بدون بوراکس با الوئه ورا

آموزش اسلایم بدون بوراکس با الوئه ورا

16 روز پیش / 3

اموزش اسلایم بدون بوراکس - اموزش ساختن اسلایم با ژل الوئه ورا بریزید در مخلوط کن - رنگ - جوش شیرین - 1 الی 2 روز در یخچال