سرخط فارس| نقش وزارت ورزش در مدیریت ناکارآمد استقلال و پرسپولیس

سرخط فارس| نقش وزارت ورزش در مدیریت ناکارآمد استقلال و پرسپولیس

سرخط فارس| نقش وزارت ورزش در مدیریت ناکارآمد استقلال و پرسپولیس

1 ماه پیش / 13

انتخاب مدیران و مشاوران ناکارآمد برای باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال انگشت اتهام را به سوی وزارت ورزش نشانه گرفته است.