عصیان یکساله؛ ادامه نبرد با کرونا

عصیان یکساله؛ ادامه نبرد با کرونا

عصیان یکساله؛ ادامه نبرد با کرونا

15 روز پیش / 3

کرونا در ایران یکساله شد. ویروس هزارچهره ای که هر روز بر شمار قربانیان خود می‌افزاید.پس از روزهای بهت‌آور و سخت شیوع بیماری کووید -۱۹ در آغازین روزهای اسفند ۹۸ اقدامات زیادی انجام شد؛ اقداماتی از قبیل اعمال برخی محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی از سوی مسئولان بهداشتی تا حفظ فاصله اجتماعی و رعایت دستورالعمل‌ها با محوریت مردم؛ اما در این یکسال زمان‌هایی هم بود که مردم و مسئولان با عادی انگاری و بی توجهی به کرونا باعث خیز دوباره آن شدند. حالا با رسیدن به اسفند ۹۹ ویروس جهش یافته انگلیسی عصیان تازه ای در پیش گرفته و همچنان سخت قربانی می‌گیرد.تصویربرداران: سجاد اصلانی، مهدی باغبان بصیر، پارسا اکبریان / تدوینگر: سجاد اصلانی