حوادث دیوانه وار - رانش های زمین که توسط دوربین گرفته شده

حوادث دیوانه وار - رانش های زمین که توسط دوربین گرفته شده

حوادث دیوانه وار - رانش های زمین که توسط دوربین گرفته شده

26 روز پیش / 7

درباره : زمین‌لغزه یا زمین‌لغزش یا رانش زمین به حرکت لایه‌های رسوبی غیر متراکم و متراکمی بر روی سطح شیب‌دار که ناپایدار شده‌اند حال به دلایل متفاوت مانند زمین لرزه وقوع باران های شدید یا سستی خاک در اثر فرآیند راه‌سازی و جاده سازی به سمت پایین را گویند.