فیلم تکان دهنده التماس های کادر درمان کرونایی از مردم در پارک اصفهان

فیلم تکان دهنده التماس های کادر درمان کرونایی از مردم در پارک اصفهان

فیلم تکان دهنده التماس های کادر درمان کرونایی از مردم در پارک اصفهان

11 روز پیش / 8

کجای دنیای کادر درمان از مردم التماس می کنند که به خانه بروید . کجای دنیای مردم به جای توجه به پروتکل های بهداشتی سعی در دور زدن پروتکل ها و بی توجه به آن دارند . شکست کرونا با این بی توجهی ها و نامهربانی ها به خستگی کادر درمان امکان پذیر نیست.کادر درمان بیماران کرونایی اصفهان ، خسته از بی توجهی مردم شهر ، به پارک رفتند ، به کنار زاینده رود و التماس کردند ، التماس از مردم که به خانه بروند. مردم پس از شنیدن نصیحت های کادر درمان واکنش جالبی نشان دادند که در ادامه مشاهده می کنید