تریلر ارائه اشتراک EA PLAY به خریداران ایکس باکس گیم پس

تریلر ارائه اشتراک EA PLAY به خریداران ایکس باکس گیم پس

تریلر ارائه اشتراک EA PLAY به خریداران ایکس باکس گیم پس

11 روز پیش / 8

الکترونیک آرتز و مایکروسافت در همکاری نزدیک با یکدیگر به خریداران اشتراک ایکس باکس گیم پس، به صورت رایگان اشتراک EA PLAY ارائه می‌دهند.