ازم سوال بپرسید^-^ کپشن حتما خونده شود قبل سوال...بازنشر کنید پیلیز

ازم سوال بپرسید^-^ کپشن حتما خونده شود قبل سوال...بازنشر کنید پیلیز

ازم سوال بپرسید^-^ کپشن حتما خونده شود قبل سوال...بازنشر کنید پیلیز

1 ماه پیش / 4

تورو خدا سوال های درست و حسابی و باحال بپرسید همین._. ایزی ایزی تامام تامام