وبینار تحلیل جو بازارـ 18 فروردین 99 ـ دکتر آرش یزدانی

وبینار تحلیل جو بازارـ 18 فروردین 99 ـ دکتر آرش یزدانی

وبینار تحلیل جو بازارـ 18 فروردین 99 ـ دکتر آرش یزدانی

11 روز پیش / 4

وبینار های تحلیلی گروه مالی زمرد (تحلیل آنلاین) هر دو هفته یک بار، روزهای چهارشنبه، (ساعت 17 تا 19) به صورت آنلاین برای همه فعالین اقتصادی به صورت رایگان برگزار می شود.