ورود پلیس فتا به چالش‌‌ مومو بین دانش آموزان / خانواده ها نگران نباشید

ورود پلیس فتا به چالش‌‌ مومو بین دانش آموزان / خانواده ها نگران نباشید

ورود پلیس فتا به چالش‌‌ مومو بین دانش آموزان / خانواده ها نگران نباشید

21 روز پیش / 8

پلیس فتا به چالش‌‌ مومو برای کاهش اضطراب والدین ورود کرد. پلیس فتا ناجابا اشاره به ارسال کلیپ‌های مومو برای برخی کاربران به خصوص دانش آموزان اعلام کرد: والدین‌‌ تهدیدات ارسال کنندگان کلیپ‌های مومو را جدی نگیرند و استرس و اضطراب به فرزندان خود منتقل نکنند.