وبینار تحلیل جو بازارـ 12 آذر 99 ـ احمد اکبری

وبینار تحلیل جو بازارـ 12 آذر 99 ـ احمد اکبری

وبینار تحلیل جو بازارـ 12 آذر 99 ـ احمد اکبری

1 ماه پیش / 7

وبینار های تحلیلی گروه مالی زمرد (تحلیل آنلاین) هر دو هفته یک بار، روزهای چهارشنبه، (ساعت 17 تا 19) به صورت آنلاین برای همه فعالین اقتصادی به صورت رایگان برگزار می شود.