با متلک و زبان بازی مشکل مردم حل نمیشود

با متلک و زبان بازی مشکل مردم حل نمیشود

با متلک و زبان بازی مشکل مردم حل نمیشود

7 روز پیش / 3

لیبرالها میگویند دموکراسی احساسات جمعی است نه عقل جمعی عقل مردم در لیبرال دموکراسی آمریکایی کاربردی ندارد هرکس بتواند با قالتاق بازی متلک گویی و زبان بازی کار خود را پیش ببرد برنده است سخنرانی #استاد_حسن_عباسی موضوع: چهار انتخاب ۱۴۰۰ مسجد جامع ابوذر ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ #رئیسی #جلیلی #همتی #انتخابات_۱۴۰۰ #انتخابات #تاجزاده #زاکانی #مهر_علیزاده #محسن_رضایی #سید_ابراهیم_رئیسی #مناظره #مناظره_۱۴۰۰