داعش بدترین راننده خود را به مأموریت انتحاری فرستاد...ببینید

داعش بدترین راننده خود را به مأموریت انتحاری فرستاد...ببینید

داعش بدترین راننده خود را به مأموریت انتحاری فرستاد...ببینید

16 روز پیش / 5

یک تانک آبرامز متعلق به لشکر 9 زرهی ارتش عراق و هاموی متعلق به سرویس ضد تروریسم عراق از یک خیابان فرعی به سمت مواضع داعش در حال پیشروی هستند. به نظر می رسد كه راننده داعشی هنگام نزدیك شدن دچار وحشت می شود، پیچ می خورد و بی خطر منفجر می شود. گفته می شود این اتفاق در سال 2017 در منطقه الزویه رخ داده است.