فوتبال ۱۲۰ | سقوط شالکه به بوندسلیگای دو؛ فاجعه آبی تکمیل شد

فوتبال ۱۲۰ | سقوط شالکه به بوندسلیگای دو؛ فاجعه آبی تکمیل شد

فوتبال ۱۲۰ | سقوط شالکه به بوندسلیگای دو؛ فاجعه آبی تکمیل شد

13 روز پیش / 5

برنامه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ || نویسنده: نستوه بزرگی || تدوینگر: موحد تاری مرادی