تمیز کردن کفش کتونی

تمیز کردن کفش کتونی

تمیز کردن کفش کتونی

16 روز پیش / 3

کتونیای خفنتو با آکوا مثل روز اول کن یکی از دردسرای همیشگی ما کثیف شدن کفش و کتونیمونه خصوصا که رنگشم روشن باشهخیلی از ماها کتونی و میندازیم ماشین لباسشویی که اینکار فاجعست هم پدر کتونی و در میاره هم ماشین و از همه بدتره کفشی که هزار مدل آلودگی داره میندازیم تو ماشینی که لباسای نازنینمون و میشوره نگران نباش دیگهبا اسپری کتونی آکوا خیلی راحت میتونی کفشاتو مثل روز اول کنی #شستن_ کتونی#پاک_کردن_ کتونی#تمیز_کردن_کتونی#خونه_تکونی #کتونی_مارک #کتونی_سفید