رژیم خاص استاد خیراندیش برای پاکسازی بدن و درمان کبد چرب

رژیم خاص استاد خیراندیش برای پاکسازی بدن و درمان کبد چرب

رژیم خاص استاد خیراندیش برای پاکسازی بدن و درمان کبد چرب

15 روز پیش / 5

استاد حسین خیراندیش در این قسمت یک رژیم ساده ی غذایی برای پاکسازی بدن از سموم و درمان کبد چرب آموزش می دهد.