آموزش ساخت اسلایم »» مایع ظرفشویی - نمک - 1 تا 2 روز در یخچال

آموزش ساخت اسلایم »» مایع ظرفشویی - نمک - 1 تا 2 روز در یخچال

آموزش ساخت اسلایم »» مایع ظرفشویی - نمک - 1 تا 2 روز در یخچال

9 روز پیش / 8

اموزش اسلایم - اموزش ساخت اسلایم بدون بوراکس و اسلایم بدون چسب