بولت ژورنال اسفند با تم کی پاپ

بولت ژورنال اسفند با تم کی پاپ

بولت ژورنال اسفند با تم کی پاپ

8 روز پیش / 2

لایک و دنبال کردن یادتون نره . پینترست : https://pin.it/8Jt8qhL وسایلی که استفاده کردم : ماژیک : 36 رنگ پنتر ( https://www.instagram.com/artahonari/) دفتر نقطه ایی یاس آکام (https://www.instagram.com/yas_akam/ ) برچسب گیک توری (https://www.instagram.com/geektori_ir/ ) راپید استدلر ( https://www.instagram.com/artahonari/) راپید پنج دهم یونی پین ( https://www.instagram.com/artahonari/) SOCIAL MEDIA LINKS Instagram: https://www.instagram.com/artistbashi/ pinterest : https://pin.it/8Jt8qhL Telegram : t.me/artistbashi1 Email: artistbashibiz@gmail.com