زندگی تتلو از مجیدیه تا ترکیه

زندگی تتلو از مجیدیه تا ترکیه

زندگی تتلو از مجیدیه تا ترکیه

15 روز پیش / 6

امیر تتلو در تهران و محله مجیدیه متولد شد و در دوران نوجوانی به کارگری مشغول شده بود.