کلیپ تبریک ولادت امام علی (ع)

کلیپ تبریک ولادت امام علی (ع)

کلیپ تبریک ولادت امام علی (ع)

15 روز پیش / 4

یا علی (ع) من از دیار دیلمان یک زن آزاده ایرانی ام خواهری از خواهران «روزبه» یک مسلمان زاده سلمانی ام یا علی(ع) شکر خدا در این دیار اهل حق اهل وفا کم نیستند مثل زهرا (س) چون به میدان آمدند پای حق تا آخرش می ایستند مادران خیمه پوش این دیار  پوریاهای ولی پرورده اند دخترانِ شیرزن را فاطمه شیرمردان را علی پرورده اند ما نه زیر تیغ شمشیر عرب که به میل خود مسلمان گشته ایم ما از اول با تو بیعت کرده ایم «روزبه» بودیم و «سلمان» گشته ایم سرزمین فارس سلمان پرور است سرزمینم سربداران پرور است سیّد اولاد زهراییم ما مادر من دختر پیغمبر است