روایت مقام اسرائیلی از قدرت ایران - اسرائیل نمی‌تواند ایران قدرتمند را شکست دهد

روایت مقام اسرائیلی از قدرت ایران - اسرائیل نمی‌تواند ایران قدرتمند را شکست دهد

روایت مقام اسرائیلی از قدرت ایران - اسرائیل نمی‌تواند ایران قدرتمند را شکست دهد

1 ماه پیش / 16

«چاک فریلیچ» معاون سابق امنیت ملی رژیم صهیونیستی اظهار کرد که امیدوارم ایران دست به اقدام نظامی علیه اسرائیل نزند. ایران آنقدر قدرتمند و پیچیده است که ما نمی‌توانیم آن‌را شکست دهیم.