قسمت۱۴ جهش‌نو: گپی با پیمان مولوی بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری

قسمت۱۴ جهش‌نو: گپی با پیمان مولوی بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری

قسمت۱۴ جهش‌نو: گپی با پیمان مولوی بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری

19 روز پیش / 5

سالی‌نو، برنامه‌ای نو، جهشی‌نو کاری از آرش سروری در قسمت۱۴ جهش‌نو، با دکتر پیمان مولوی بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی و دبیرکل انجمن اقتصاد‌‌‌‌‌دانان ایران درمورد علایق، لایف استایل و علاقه‌مندی‌های فناورانه، گپ زدیم...پیمان مولوی به عنوان مدرس و سخنران در بخش‌های کسب و کار، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و مدیریت مالی، تجربه و تخصص خود را ارائه می‌دهد.حامیان:داده‌پردار پویای شریف ابر زستکنولایفکارگردانی و تدوین: سپهر میرزایی با سپاس از حمیدرضا سعادتی و آپارات و صادق صابری و کریدور خدمات فناوریدر قسمت بعدی، شانزدهم فروردین با نیما اشرف‌زاده همراه خواهیم شد...