خانم بازیگر به شایعات پاسخ داد؛ همسر پوریا پورسرخ نیستم

خانم بازیگر به شایعات پاسخ داد؛ همسر پوریا پورسرخ نیستم

خانم بازیگر به شایعات پاسخ داد؛ همسر پوریا پورسرخ نیستم

16 روز پیش / 6

لبخند بدیعی در گفتگوی با خبرفوری:شایعه از زمانی آغاز شد که پوریا پورسرخ در اینستاگرام، تولدم را تبریک گفتندآقای پورسرخ فقط همکارم هستنداینستاگرام، یعنی حاشیه!مردم تنها به دلیل تشابه فامیلی، فکر می‌کنند خواهر مرحوم عسل بدیعی هستم