کله دزد در میان در اتوبوس گیر کرد ± فیلم

کله دزد در میان در اتوبوس گیر کرد ± فیلم

کله دزد در میان در اتوبوس گیر کرد ± فیلم

1 ماه پیش / 7

سارقی که قصد داشت از داخل اتوبوس بیرون رفته و فرار کند با اقدام به موقع راننده اتوبوس و همکاری مردم دستگیر شد.دوربین‌های امنیتی نصب شده در داخل یک اتوبوس مستند دستگیری یک سارق در شهر ژیان یانگ چین را نشان می‌دهد. در این ویدئو مشاهده می‌شود که یک دزد پس از توقف و باز کردن در اتوبوس، قصد فرار از اتوبوس را دارد. اما مسافران در آخرین لحظه مانع انجام چنین کاری شدند و سپس راننده اتوبوس در را بست و به او اجازه فرار نداد. از آنجا که این امر باعث شد سر سارق در داخل اتوبوس و بدن او در خارج باقی بماند.