مسابقه دو و میدانی ترکیه در شرایط کرونا/ چطوری مدال گرفتم؟

مسابقه دو و میدانی ترکیه در شرایط کرونا/ چطوری مدال گرفتم؟

مسابقه دو و میدانی ترکیه در شرایط کرونا/ چطوری مدال گرفتم؟

1 ماه پیش / 5

بعد از سه ماه تمرین، ده فروردین امسال اولین مسابقه بین المللی دو و میدانی رو به صورت مجازی شرکت کردم. امسال شهرداری استانبول به خاطر شرایط کرونا مسابقه نیمه ماراتن رو به صورت مجازی برگزار کرد و هرکسی به وسیله اپلیکیشن مخصوص مسابقه رکوردش رو ثبت کرد. البته این مسابقه حواشی زیادی هم داشت که توی این ویدئو راجع بهش گفتم.