عصبانیت شدید نفیسه روشن در رابطه با حواشی درگذشت آزاده نامداری

عصبانیت شدید نفیسه روشن در رابطه با حواشی درگذشت آزاده نامداری

عصبانیت شدید نفیسه روشن در رابطه با حواشی درگذشت آزاده نامداری

18 روز پیش / 4

چرا مزخرف میگید آزاده نامداری دورو بود آدم های نادون و کم شعور!؟