مجله‌ی فرمول یک؛ قهرمانی تاریخی لوئیس همیلتون در ترکیه

مجله‌ی فرمول یک؛ قهرمانی تاریخی لوئیس همیلتون در ترکیه

مجله‌ی فرمول یک؛ قهرمانی تاریخی لوئیس همیلتون در ترکیه

13 روز پیش / 4

تو این اپیزود از مجله‌ی فرمول یک اسپورتیوی مسابقات پرحاشیه‌ی ترکیه رو بررسی کردیم. در این مجله از رکوردشکنی‌ها و تاریخ‌سازی‌های لوئیس همیلتون هم گفتیم.