شعرخوانی محمدعلی بیابانی به مناسبت شهادت حضرت علی(ع)

شعرخوانی محمدعلی بیابانی به مناسبت شهادت حضرت علی(ع)

شعرخوانی محمدعلی بیابانی به مناسبت شهادت حضرت علی(ع)

7 روز پیش / 3

محمدعلی بیابانی شاعر کشورمان به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام غزلی را سروده است.