لحظه وحشتناک تصادف BMW با یک زن

لحظه وحشتناک تصادف BMW با یک زن

لحظه وحشتناک تصادف BMW با یک زن

1 ماه پیش / 17

خودروی بی ام و بعد از اینکه کنترل خود را از دست داد با زنی که در حال خروج از پارکینگ فروشگاه بود برخورد کرد.در این ویدئو که دوربین‌های پارکینگ ضبط کرده اند، لحظه خروج زن از پارکینگ و رفتن به سوی خودرویش را نشان می‌دهد که در همان حین خودروی بی ام و کنترل خود را از دست داده و به زن برخورد می‌کند. سرنشینان خودروی بی ام و وقتی از ماشین پیاده شدند و دیدند که زن به زمین افتاده و تصادف ممکن است مرگبار باشد به سمت ماشین بر گشته، وسایل خود را برداشته و فرار می‌کنند و سرنشینان سایر خودروهای داخل پارکینگ برای کمک به زن که بر اثر تصادف روی زمین افتاده اقدام می‌کنند.