مسافر اسرائیل

مسافر اسرائیل

مسافر اسرائیل

26 روز پیش / 5

جو بایدن: من 35 سال از زندگی خود را صرف پرداختن به مسائل مربوط به اسرائیل کردم