در کوچه پس کوچه های اصفهان (قسمت اول مناره ها)

در کوچه پس کوچه های اصفهان (قسمت اول مناره ها)

در کوچه پس کوچه های اصفهان (قسمت اول مناره ها)

18 روز پیش / 3

اصفهان فقط میدون نقش جهان و پل خواجو و سی و سه پل نیستتوی همه کوچه پس کوچه های این شهر پر از اتفاقات جذاب و تاریخ و تمدن هست که فقط باید بری و بگردی و ببینی و لذت ببری پس همراه اولین قسمت کوچه باش