مجموعه مستند سرمشق ( روایت حجاب در قصر)/ رضوانه دباغ

مجموعه مستند سرمشق ( روایت حجاب در قصر)/ رضوانه دباغ

مجموعه مستند سرمشق ( روایت حجاب در قصر)/ رضوانه دباغ

6 ماه پیش / 13

مجموعه مستند سرمشق به منظور جمع آوری تاریخ شفاهی زندانیان سیاسی پیش از انقلاب باغ موزه قصر با حضور خانم رضوانه دباغ (دختر خانم دباغ)، خانم طاهره سجادی، خانم حمیده نانکلی و خانم منظر خیر با هدف مرور خاطرات و رویدادهای آن دوران به ویژه در حوزه عفاف و حجاب تهیه گردیده است