معرفی گوینده خبر هوش مصنوعی در کره جنوبی

معرفی گوینده خبر هوش مصنوعی در کره جنوبی

معرفی گوینده خبر هوش مصنوعی در کره جنوبی

5 روز پیش / 4

کره جنوبی به تازگی گوینده خبری را معرفی کرده که با هوش مصنوعی طراحی شده است.