کاروان داعش 800 خودروی حامل اسلحه را به فجیع ترین شکل از دست داد

کاروان داعش 800 خودروی حامل اسلحه را به فجیع ترین شکل از دست داد

کاروان داعش 800 خودروی حامل اسلحه را به فجیع ترین شکل از دست داد

15 روز پیش / 3

هنگامی که داعش از فلوجه فرار می کند، در نهایت این حمله بر روی کاروان 11 کیلومتری در سال 2016 صورت گرفت و برخی گزارش ها نزدیک به 800 خودرو تخریب شده را تخمین زده اند. بیش از دو روز در 29 و 30 ژوئن ، هواپیماهای ائتلاف و عراقی دو کاروان داعش در حال فرار را که بعضی از اوقات با سلاح های کوچک اقدام به سرنگونی هواپیما می کردند، از بین بردند.