فریادهای عصبانی همسر آزاده نامداری در بهشت زهرا

فریادهای عصبانی همسر آزاده نامداری در بهشت زهرا

فریادهای عصبانی همسر آزاده نامداری در بهشت زهرا

24 روز پیش / 5

امروز نهم فروردین ماه ۱۴۰۰، پیکر مرحومه آزاده نامداری در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.