چهره های مانده گاو - لئوناردو گاوینچی

چهره های مانده گاو - لئوناردو گاوینچی

چهره های مانده گاو - لئوناردو گاوینچی

13 روز پیش / 5

در سال گاو، با چهره‌های ماندگار دنیای گاوها یا به عبارتی " #چهره‌های_ماندگاو"، بیشتر آشنا شوید. www.ibshop.ir