سفر به دبی در 3 دقیقه

سفر به دبی در 3 دقیقه

سفر به دبی در 3 دقیقه

19 روز پیش / 3

دبی، یک شهر بندری است که در کنار خلیج فارس قرار گرفته است و به عنوان بزرگترین شهر کشور امارات شناخته می شود. این شهر که یکی از هفت شیخ نشین امارات است، برای اولین بار تحت نظر شیخ مکتوم بن بطی آل مکتوم، اولین امیر دبی، به عنوان یک شهر شناخته شد.